Startsida

NORDIC 2024: Registration and Program

Bakgrund: Maria Montessori

TIME The Weekly Newsmagazine
uppmärksammar Maria Montessori
i ett urval av 100 kvinnor genom tiderna.

Läs mer om Maria Montessori här.

Maria Montessori
Maria Montessori föddes i Italien och levde mellan 1870 och 1952.
Föräldrarna ville att hon skulle bli lärare – det enda yrke som på den tiden stod öppet för kvinnor men Maria Montessori låg före sin tid och i sekelskiftets Italien var hon en udda kvinna.
Hon tänkte inte acceptera en traditionell kvinnoroll. Hon ville först bli ingenjör och började också läsa på en teknisk skola men sedan väcktes intresset för biologi och hon bestämde sig för att studera medicin och blev följaktligen läkare – Italiens första kvinnliga.
Hon började sitt arbete med barn som barnläkare, sedan som pedagog och antropolog.

Utvecklas i egen takt
Maria Montessori studerade barn, både friska och utvecklingsstörda, över hela världen. Hon upptäckte allmängiltiga principer för barns utveckling under de första levnadsåren.
Ett pedagogiskt institut för mentalt handikappade startades för vilket hon blev chef. Där fick hon möjlighet att vidareutveckla material som två franska läkare hade arbetat fram för dövstumma barn.
Maria lyckades över förväntan och då föddes idén om att låta även normalbegåvade barn arbeta med praktiskt- och sinnestränande material.
År 1907 blev Maria ansvarig för daghemmet Casa dei Bambini.
Här fick hon chans att pröva sina idéer på friska barn. Hennes slutsatser var att barn utvecklas harmoniskt och socialt om de ges möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö där de har frihet att utvecklas i sin egen takt och efter egna förutsättningar.

Många utmärkelser
Vid 40 års ålder beslutade hon sig för att ägna all tid åt den spirande Montessorirörelsen och hon började ett liv som bestod av ständiga resor. Hon grundade skolor och lärarseminarier, föreläste och skrev.
Företeelser vanliga idag såsom individualiserad inlärning, möbler och material i barnens storlek, klasser med blandade åldrar, inlärning i grupp och öppna klassrum, och en varm och kärleksfull atmosfär är exempel på några av hennes tidiga insikter och metoder.

Maria Montessori fick många utmärkelser och nominerades vid ett flertal tillfällen till Nobels fredspris. Hon dog, 81 år gammal, i Amsterdam.
Montessorimetodens popularitet avtog för en tid men den har kommit tillbaks på ett sätt som saknar motstycke och den fortsätter att växa världen över.

Maria Montessori och hennes synsätt
Maria Montessori, Italiens första kvinnliga läkare, visste vad varje förälder vet, att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära nya saker. Hon såg också att barnens intressen varierar med ålder och mognad och följer ett givet mönster. De allra tidigaste intressena av att äta själv, lära sig gå och prata växer sedan till intresset för läsning, matematik, rymden och alltfler områden.
Under sina olika mognadsstadier är barnen speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Dessa intresseperioder, som hon kallade “känsliga” eller “sensitiva” perioder, är en viktig del av montessoripedagogiken.

Från läkare till lärare
För att prova och utveckla sina pedagogiska idéer startade Maria Montessori år 1907 själv en första montessoriförskola, Casa dei Bambini, i fattigkvarteren San Lorenzo i Rom. Under två år utarbetade hon sina tankar och formulerade dem i sin första bok som, när den kom ut på engelska, blev en omedelbar framgång.
Maria Montessori ägnade efter det hela sitt liv åt att sprida pedagogiken över världen.
Och hon lyckades…

Många tusen skolor
Idag, mer än hundra år efter att hon började sprida sina idéer, är intresset stort och metoderna grundligt etablerade. Det finns tusentals skolor över världen, som med mycket goda resultat använder sig av Maria Montessoris pedagogik. Och en lång rad av framgångsrika människor som lovordar tiden och den utbildning de fått i just dessa skolor.