Arkiv


Den 31 augusti 2020 var 150-årsdagen av Maria Montessoris födelse.

Dr. Montessori var långt före sin tid i sin forskning, i hur hon närmade sig pedagogik och i sitt banbrytande arbete för sociala reformer.

Montessoriarbetet fortsätter även idag att motivera människor som vill förändra världen till det bättre och den har påverkat livet för barn och pedagoger i mer än 110 år.

För att uppmärksamma dessa 150 år, och visa sitt stöd för

FN:s Barnkonvention, har skolor under hösten dokumenterat
barnens tolkningar av några av dessa rättigheter.

Utvalda bidrag från hela världen publiceras av AMI Internationale.

AMI Global har i samarbete med BBC Story Works (ingår i BBC Global News) producerat två korta dokumentärfilmer som vi hoppas ni vill titta på och även dela med er av till era skolor, kollegor, föräldrar etc.
Filmerna gjordes i USA, som en del i ett projekt, för att öka antalet AMI-utbildade lärare i USA.
AMI Trainers Molly O’Shaugnessy och Liza Davis medverkar och filmerna är både inspirerande och informativa.
https://montessori-ami.org/montessori-education
https://montessori-ami.org/montessori-teacher

Du kan också hitta mer information på facebook, Instagram, Twitter och Linkedin och på flera andra platser på internet.
Facebook: @montessoriami
Instagram: @ami_montessori
Twitter: @MontessoriAMI
Linkedin: @Association Montessori Internationale (AMI)
Aid to Life
<http://www.aidtolife.org/>
Educateurs sans Frontières
<http://www.montessori-esf.org/>
The Convention on the Rights of the Child <http://www.esfforchildrensrights.com/>
montessoriadolescent.org <http://www.montessoriadolescent.org/>
Montessori for Dementia and Ageing
<https://montessoridementia.org/>
AMI Digital Free Educational Resources
<http://www.montessoridigital.org/>
Montessori Sports
<http://www.montessori-sports.com/>