Montessoriutbildning

Utbilda dig till montessorilärare! 

Just nu är det uppehåll för Sveriges AMI Montessoriutbildningscenter i Lund
men vi hoppas att den snart kommer igång igen.

Under tiden går det att kontakta Marja-Lena Tyrväinen i Helsingfors som tar emot
ansökningar till en utbildning som även kan ske på engelska.

Kontakt: tyrvainen@gmail.com

Ytterligare AMI Training Centers finns på:
https://www.montessori-ami.org/training-programmes/diploma-courses

eller besök
montessori-ami.org
för att få svar på de flesta frågor.