Styrelsen

Viveka Knipe-Öhman (ordförande)
Mariehov, 647 93 Mariefred
0159-302 66
0709-62 82 68
vivi@point65.se

Inger Bjur (kassör)
Johannesgatan 2, 111 38 Stockholm
08-98 65 13
0705-31 64 54
inger.bjur@gmail.com

Barbra Waller
Bellmansgatan 6A, 118 20 Stockholm
08-643 66 70
070-664 66 70
barbrawaller@telia.com
barbra.waller@gmail.com

Lisa Herslow Clase
Ängsbo gård
235 91 Vellinge
0733-87 76 55
lisa@pederclase.se

Carina Thörnberg
Kullagergatan 26 B
853 56 Sundsvall
070-1464457
carina.thornberg04@gmail.com

Nina Lillo (suppleant)
lillonina@hotmail.com