Arkivet

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Höstkonferensen 2023 hölls den 16 oktober
på engelska och via zoom för den som så önskade.

A Montessori day

Heidi Philippart och Irene Fafalios
 Föreläsningar 14 oktober kl 9-16
 (Middag på kvällen 13 oktober ingår ej)

För medlem 1400 kr, för icke medlem 1800 kr
Priset inkluderar lunch och fika under lördagen
För zoomdeltagare: 700 kr för medlem, 900 kr för icke medlem.

Årsavgift för medlemskap 300 kr
till pg 451 2070-6 eller swish 123 160 18 89
(OBS! Viktigt att du anger namn och mailadress)

Anmälan sker till e-post: amimontessorisweden@gmail.com


Välkommen till Vasastans montessoriskola!


PROGRAM

Om föreläsarna

Irene Fafalios

Huvudansvarig ledare för AMI Training Center i Aten

Irene Fafalios (M.A. Social Anthropology, AMI Dip. 0-3, 3-6, 6-12, EsF) bor och arbetar i Aten, Grekland, där hon grundade AMI Montessori Training Center, The MONTESSORI LAB, år 2002.
Hon är en internationell föreläsare och AMI Trainer för åldrarna 3-6 och en examinator för AMI Training Center i Perugia.
Framför allt tycker hon om att resa och stötta sina elever när de strävar efter att omsätta Montessori i praktiken både i klassrummet och utanför. Hon drömmer om den dag då ”vårt arbete inte längre kommer att vara nödvändigt, eftersom barnet kommer att leva i sin egen utvecklingsfrihet.”

Director of Training at the AMI Training Centre in Athens

Irene Fafalios (M.A. Social Anthropology, AMI Dip. 0-3, 3-6, 6-12, EsF) lives and works in Athens, Greece, where she established the AMI Montessori training Centre – The MONTESSORI LAB, in 2002. She is an international lecturer, AMI trainer (3-6) and examiner, working closely with the AMI training Centre in Perugia. Above all else, she enjoys travelling and supporting her students as they endeavor to put Montessori into practice both in the classroom and beyond. She dreams of the day when “our work will no longer be necessary, because the Child will live in the freedom of his own development.”

……………………………………………………….

Heidi Philippart

Heidi Philippart (M.A. in Early Childhood Education, AMI Dip. 0-3), bor och arbetar i Amsterdam. Hon upptäckte Montessori i slutet på 1980-talet när hon arbetade under ledning av Patricia Wallner (AMI Assistant to Infancy Trainer) och Silvana Montanaro som grundade AMI Assistant to Infancy-utbildningen.

Heidi utbildade sig sedan till AMI Trainer för 0-3 i Denver tillsammans med Judi Orion och har arbetat länge med Judi för att vidareutveckla programmet.
1996 öppnade hon sin första Montessoriskola och driver nu tvåspråkiga montessoriförskolor i centrala Amsterdam, där hon möter mellan 80 och 90 familjer varje år.

Heidis specialitet är att hjälpa föräldrar med tillämpningen av montessoriprinciper och tvåspråkighet i hemmiljön.
Heidi har talat flitigt runt om i Nederländerna och internationellt i Frankrike, USA, Australien och Storbritannien om montessorirelaterade ämnen som toalettoberoende, förberedelse av hemmiljön och allmänt om åldrar från födseln till tre år.

Heidi Philippart M.A.(Edu), A.M.I.(Dip), lives and works in Amsterdam. She was first introduced to Montessori in the late 80’s early 90’s, while working under the guidance of Patty Wallner (AMI Assistant to Infancy trainer) and Silvana Montanaro (founder of the AMI Assistant to Infancy programme).

Heidi trained in Denver with Judi Orion on the Assistant to Infancy level, has worked extensively with the 0-3 programme and is an AMI trainer on the Assistant to Infancy level. In 1996 she opened her first Montessori school and now runs two small Montessori Bilingual Preschools in the centre of Amsterdam, working with between 80 – 90 families every year.

Her speciality is helping parents in the application of Montessori principles and bilingualism in the home environment. Heidi has spoken extensively around the Netherlands and internationally (France, USA, Australia, Britain) on Montessori related topics such as toilet independence, preparation of the home environment and the general area of birth to three.

………………………………………………………………………………………..

Höstkonferensen 2022 hölls den 8 oktober på engelska och svenska och sändes även via zoom för den som så önskade

Ann Winström

Ann Winström är utbildad AMI-montessorilärare 6-12 år
och 0-6 år St Nicolas utbildning.
Är mellanstadielärare i botten med behörighet i alla ämnen
utom teknik åk 1-6 och några ämnen på högstadiet.
Har drivit montessoriskola 1-12 år i mer än 35 år.

Judi Orion

Director of Training, holds the AMI Early Childhood (3-6) diploma and received her Assistants to Infancy (0-3) diploma at the first AMI training for that level, given in Rome.
Judi has conducted Primary and Infancy Montessori classes and is a trainer, examiner, and consultant at both levels.
She conducts teacher training internationally and is a national and international seminar presenter at Montessori conferences.
Judi has held numerous positions at AMI serving as a board member, and on both the Training Group and Scientific Pedagogy Group.
Judi is Head of AMI’s Training Division and has overseen the enormous expansion of the AMI Training of Trainers programme.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Vårkonferensen 2021


AMI Montessori Alumni Sweden
– En välbesökt digital konferens jämte årsmöte
hölls lördagen den 20 mars 2021 med temat
:

The Prepared Environment
— providing a life-long foundation for independent though

Lynne Lawerence och Irene Fafalios höll personliga och mycket uppskattade föreläsningar för oss via zoom.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Årets första ZOOM-möte den 21 januari 2021 blev populärt med två intressanta föreläsare och mer än 80 deltagare.
Schemat för föreläsningen, se nedan:

Från zoom-mötet 23 januari 2021


Konferensen skedde via ZOOM den 23 januari
2021

Kristina Skjöld Wennerström och Mari Bröderman Smeds
informerade om och diskuterade sitt förslag till ny läroplan för Montessoriskolor

Tidpunkten för ZOOM-konferensen var:
Lördag 23 januari kl. 10.00-13.00
Kostnad: 300 kr

Ev. frågor om konferensen kan även ställas i efterhand till
amimonterssorisweden@gmail.com

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°